Sprinklertanks

Logo van het duikbedrijf
BenL duikbedrijf zuid – Expert voor alle onderwaterwerken
Sprinkler inspectie van een water reservoir Type B duikbedrijf
Inspectie van een waterreservoir conform het technisch bulletin 67B

Sprinklertank Inspectie Type B

Technisch bulletin 67B

Het Sprinker inspectie rapport is volledig aangepast aan de normen van het technisch bulletin 67B van het CCV. 

Klus in één dag geklaard

Afhankelijk van de sprinkler tank kunnen wij de inspectie vaak in één dag uitvoeren. Klein onderhoud of reparaties worden tijdens de inspectie vaak opgelost!

Neem contact op

Wij zijn de hele week bereikbaar. Wij beantwoorden al uw vragen.

Live meekijken

Onze camera apparatuur is zo ingesteld dat u live kunt meekijken terwijl de sprinkler inspectie plaatsvindt.

vraag naar de mogelijkheden !

Wij zijn 24/7 bereikbaar: +31 6 53430926

Inspectie van sprinkler tanks van Heineken in Amsterdam
Camera- Inspectie van B&L duikbedrijf-zuid bij Heineken Amsterdam

 

Inspectie sprinkler tank:

B&L Duikbedrijf is gespecialiseerd op het gebied van inspecteren en onderhouden van waterreservoirs zoals sprinkler tanks ten behoeve van sprinkler installaties.

Waarbij cameraregistraties en rapport wordt aangeleverd volgens de norm van het CCV technisch bulletin 67B.

Ons duikbedrijf heeft zich op Hierdoor sinds 1 juli 2017 volledig aangepast volgens de nieuwe eisen van het CCV.

Wij als expert op onderwater gebied zijn hiervan op de hoogte en volledig op ingericht. Wij kunnen alle werkzaamheden verrichten rondom het inspecteren, reinigen en renoveren van waterreservoirs, sprinkler tanks en sprinkler kelders.

Sinds korte tijd hebben wij voor de www.sprinklerinspecties.com  inspectie van sprinklers een nieuwe website opgericht. voor meer informatie klik dan op inspectie van sprinklers.

Bij B&L duikbedrijf beschikken wij over eigen materiaal en zijn daarbij ook altijd up to date met de nieuwste technieken. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit garanderen tijdens onze sprinkler inspectie.

Hierdoor kunnen wij de kwaliteit voor onze opdrachtgevers garanderen. Onze vaste cameraopstelling in de bus is zo ingericht dat er altijd live mee kan worden gekeken tijdens de werkzaamheden.

Een beknopte weergave van de werkzaamheden van B&L duikbedrijf:

 • Wij zitten al 30 jaar in de beroeps duikerij en hebben hierdoor erg veel ervaring met onderwater inspecties.
 • Herkennen wij tijdens het inspecteren van de tank kleine problemen. Dan kunnen wij deze hierna vaak op diezelfde dag nog oppakken.
 • U kunt zelf altijd het gehele proces bijwonen. Onze opname apparatuur is gekoppeld aan een live monitor in de bus.
 • Binnen 7 dagen na de inspectie ontvangt u van ons. Een inspectierapport met onze bevindingen, aanbevelingen en conclusies.
 • Voor de periodieke keuringen van de sprinkler tanks kunnen wij met dit rapport aan alle criteria voldoen volgens de keurings- norm van het technisch bulletin 67B.
 • Bent u op zoek naar een bedrijf voor onderwater inspecties neem dan nu vrijblijvend contact met ons op of kijk op 
 

Onderhoud sprinkler kelder:

 • Reinigen van de vloer en pompput met slib pomp zuig unit
 • Het vervangen, modificeren, monteren van voetkleppen
 • Het vervangen, modificeren, onderhouden van de leidingen en de verankering daarvan.

Onderhoud sprinkler Tanks:

 • Reinigen van bodem met een hevel unit.
 • Folie reparatie bij lekkage aan de liner.
 • Coating aanbrengen op de wind waterlijn van de sprinkler tank
 • In verband met de veiligheid van de duiker. Leveren en monteren wij ook een op maat gemaakt luik. Deze is voor de dakconstructie zodat er een veilige permanente in en uitgang is voor de duiker. Veiligheid staat voorop bij B&L duikbedrijf.
 • Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via onze contact pagina. Hier kunt u contact opnemen via contactformulier of telefonisch. Klik hier

regeling CCV inspectie sprinkler 

Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe regelingen getroffen. Het controleren, onderhouden en inspecteren van waterreservoirs. Hier hebben wij ons meteen in verdiept en een inspectierapport gecreëerd wat hier op aansluit.

B&L Duikbedrijf heeft in samenwerking met het VVB-erkend onderhoudsbedrijf STOIBAS.

Een inspectierapport ontwikkeld op basis van deze nieuwe regeling. Waarin aan alle eisen wordt voldaan. In samenwerking met dit bedrijf blijven wij altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op sprinkler gebied en garanderen wij kwaliteit van onze inspecties.

Alle nieuwe regelingen zijn beschreven in het technisch bulletin 67B klik hier voor meer informatie.

Samenvatting technisch bulletin 67B

Introductie:

Het technisch bulletin 67B is herschreven omdat er in het verleden geboute tanks plotseling zijn opengebarsten. Een aantal voorbeelden hiervan waren:

 1. B&M store in Manchester, UK, 2013
 2. Sprinkler tank in Schotland, UK, 2013
 3. Sprinklertank in Den Haag, NL, 2014
 4. Sprinklertank in Florida, USA, 2011

De werkgroep watervoorziening van het deskundigheidspanel VVB-systemen heeft na aanleiding hiervan dit technisch bulletin geschreven.

1.      Inleiding

Het TB geeft minimale bepalingen aan ten aanzien van de controle aspecten voor geboute watertanks voor VVB systemen. Dit heeft dus veel betrekking op inspecties die wij uitvoeren voor reinwatertanks t.b.v. sprinklerinstallaties.

Het uitgangspunt en belangrijkste aspect hiervan is de “resterende constructieve sterkte van de tank”. Dit heeft dus ook betrekking op de aansluitingen en overige detaillering van de componenten.

De genoemde controlepunten zullen ook van toepassing zijn op reinwaterkelders als deze dienen als watervoorraad voor VVB systemen.

2.      Onderwerp en toepassingsgebied

Het Technisch bulletin geldt voor alle VVB systemen. Dit is de minimale eis die gesteld wordt binnen het certificatieschema. Het TB67 zal in samenhang met TB77 “pompsets voor VVB-systemen”worden toegepast.

Het technisch bulletin was vanaf 1 juli 2016 van kracht voor alle bestaande VVB-systemen zowel nieuw als oud. De frequentie waarop deze gecontroleerd moesten worden wordt bepaald door het bouwjaar.

Er is een overgangsregeling getroffen meer informatie hierover vindt je op de website van het CCV https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Technische_Bulletins/Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2.pdf.

 

3.      Normatieve verwijzingen

Voor de toepasbaarheid van het technisch bulletin zijn er een aantal documenten onmisbaar. Zie hetccv.nl voor meer informatie hierover.

– NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010

– Technisch Bulletin 77: Pompsets voor VBB-systemen.

– LPS1254 1.1 en LPS1276 1.2

– NFPA 22 en NFPA 25

– FM Approval Standard 4020, Datasheet 2-81 en 3-2

– AWWA D103-09 – NEN EN 1991-1-3, 1991-1-4, 1993-1-8, 1993-4-2 en 28765

 

4.      Controle

4.1 Algemeen:

De controle punten in het technisch bulletin gelden voor alle waterreservoirs. De controlepunten zijn gebaseerd op:

 • De betreffende ontwerpnormen
 • Het voorschrift van de leverancier
 • Dit technisch bulletin.

De opleveringen documenten dienen aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig zijn zullen de As-built tekening en berekening geconstrueerd dienen te worden.

De Tank-identificatieplaat dient bevestigd te zijn aan de tank.

 • Afkeur criteria tank:

 

 1. Wanddikte
 2. Corrosiebeschermingssysteem (Zink+coating of Zink+liner)
  1. Indien de zinklaag verdwenen is en corrosie zichtbaar is is dit een afkeur criterium in verband met de plaatdikte vermindering door de corrosie.
   1. Herstellingen van coating zijn toelaatbaar indien zinklaag nog intact zijn.
  2. Corrosie wordt verstaan onder een situatie waarin de wanddikte zover is afgenomen dat deze minder is dan de minimaal vereiste wanddikte.
 3. Wind-waterlijn
  1. Deze kan zodanig gecorrodeerd raken dat dit mogelijke stabiliteitsproblemen veroorzaakt. Dit is ook een afkeur criterium.
 • A controle:

Visuele controle bij een gevulde tank van de buiten en binnenzijde. Aan de hand van een checklist en schriftelijke verslaglegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de B-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met relevante detailfoto’s in de rapportage te worden vermeld met eventuele getroffen maatregelen.

Voor de controle punten van de A controle zie: https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Technische_Bulletins/Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2.pdf

 • B- controle:

Beoordeling van verslagleggingen en voorgaande A controle’s met eventuele maatregelen. De B-inspectie is een visuele inspectie van de buiten en binnenzijde van de tank. Een checklist zal worden nagelopen en er zal schriftelijk verslaglegging gedaan worden. Aangetroffen afwijkingen dienen met relevante detail Foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen.

Controle punten vanuit het technisch bulletin 67B:

Controle buitenzijde: als omschreven onder de A-controle.

Controle binnenzijde: Deze controle mag uitgevoerd worden als een duikcontrole. Indien uitvoering door middel van een ROV (Remotely Operated Vehicle) dan dient dit in het bijzijn van een inspecteur van een Type A ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling plaats te vinden. De inspecteur moet real time meekijken en in de gelegenheid zijn om extra aanwijzingen te geven. Geven deze beelden naar de mening van de inspecteur onvoldoende duidelijkheid dan kan een aanvullende controlemethode worden geëist.

 • Controleer kwaliteit water op vervuiling en troebelheid. Zichtbaarheid in het water moet minimaal 2 m zijn.
 • Inventariseer of er bezinksel op de bodem ligt. Met name wat ligt er en hoeveel.
 • Beoordeel of het aangetroffen bezinksel verwijderd dient te worden en stel de bron van het bezinksel vast.
 • Aanwezigheid (sporen) van (put-) corrosie op metalen delen.
 • Staat van de dakspanten en dakbeplating, met name in oudere tanks, waarbij toegestaan was dat het waterpeil zich boven de onderzijde van dakconstructie bevindt.
 • Controleer de conditie van de kitvoegen, met name controleren op bellen, blaasvorming, en onthechting.
 • Controleer de conditie van de tankwand en de mate van verwering/verdwijning bitumencoating en zinklaag.
 • Controleer of er sporen van IJzeroxide afzetting op wand en/of leidingwerk zijn.
 • Controleer of er corrosie is ter hoogte van waterlijn.
  • Bij tanks waarbij er, als gevolg van corrosie, sprake is van verdwijning van de zinklaag ter plaatse van de waterlijn dienen direct correctieve maatregelen te worden genomen.
 • Controleer op beschadigingen van de liner
 • Beschadigingen en mogelijke lekkages als gevolg van een niet correcte linerophanging en andere mogelijke oorzaken, extra visueel controleren.
 • Controleer boutverbindingen van flensaansluitingen, met name op corrosie.
 • Controleer alle tankwand doorvoeringen en antivortexplaat met afstandhouders op corrosie.
 • Controle beugeling stijg-zakleidingen op bevestiging, conditie.
 • Aansluitpunt(flens) zuigleiding(en) en appendages op bevestiging, conditie.
 • Controle zuigleiding en appendages op corrosie.

voor de volledige versie moet ik u verwijzen naar het technisch bulletin 67 B te vinden op de website van www.Hetccv.nl

 

Gratis advies op locatie – Neem Contact met ons op    

Inspectie sprinkler: Hoe vaak moet een type B inspectie uitgevoerd worden?

Een type b inspectie wordt om de 5 jaar uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Zo wordt de veiligheid van de sprinklertanks gewaarborgd.

Inspectie sprinkler: Wat zijn de punten die bij een duikinspectie voorbij komen bij een sprinkler.

Onderstaand zijn een aantal van de verplichte punten die behandeld moetten worden comform de richtlijnen. Dit zijn de verplichten punten 23 tm 32 van de inwendige visuele inspectie van een waterreservoir.
23 Is het algemeen beeld inwendig van de tank via dakluik goed?
24 Is de wind-waterlijn in goede staat?
25 Is het reservoir (indien aanwezig) rondom verwarmingselementen intact?
26 Kan er geen (grove) verontreinigen of direct zonlicht in de tank
terecht komen?
27 Zijn de kitvoegen in goede staat?
28 Is de bitumencoating in goede staat?
29 Zijn de verwarmingselementen in goede staat?
30 Bevinden de dakliggers zich boven het waterniveau?
31 Zijn de dakliggers niet gecorrodeerd?
32 Is de doorzichtigheid van het water > 2 meter

voor meer informatie zie onderstaande link. https://sprinkler.nl/wp-content/uploads/2018/04/checklists-TB67B-sprinklertanks-sprinkler_nl-rev170421-1.pdf

[contact-form-7 id=”857″ title=”Contact duikbedrijf homepage”]

FAQ

Hoe lang duurt een type B inspectie van een sprinklertank?

Dit is afhankelijk van de grote van het waterreservoir. Vaak kunnen wij binnen een aantal uur de inspectie al afwerken. Dit kan uitlopen tot een dag afhankelijk van eventuele complicaties. Vaak lossen wij kleine problemen gelijk in de tank op.

Welke tijden zijn wij bereikbaar?

Het duikbedrijf is ten alle tijden bereikbaar. Indien er spoed bij gepaard is twijfel niet om ons te bellen. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Technisch bulletin 67 B ten behoeve van sprinklerinstallaties

Wij hebben ons gespecialiseerd in de type B inspecties van sprinkler installaties. Periodieke 5 jaarlijkse controles voeren wij al sinds de invoering van het technisch bulletin succesvol uit. Wij hebben een speciaal rapport welke afgestemd is op alle voorwaarde. 

Certificering van de duikers

Bij B&L duikbedrijf kun je uitgaan van kwaliteit. Wij werken met gecertificeerde duikers en apparatuur. Onze duikers hebben gemiddeld 25 jaar ervaring en gaan al even mee in het vak.